Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Revize el. zařízení

Revize jsou vlastně kvalifikované kontroly určitého druhu technického zařízení. V zásadě se dělí na revize výchozí, pravidelné a mimořádné. Výchozí revize se provádí po dokončení instalace zařízení před uvedením zařízení do provozu.

Nevyhoví-li zařízení výchozí revizi, revizní technik nedoporučí toto zařízení uvést do provozu. Pravidelná revize se provádí po normou předepsané lhůtě od předešlé revize a při této revizi dochází k ověření technického stavu zařízení. Případné zjištěné závady se odstraňují v termínech uvedených v revizní zprávě. Mimořádná revize se provádí po jakémkoliv zásahu do zařízení, po poškození zařízení atp. V případě hromosvodů se provádí mimořádná revize po prokázaném úderu blesku do hromosvodné soustavy.

Naše nabídka

Výchozí a periodické revize
Poskytujeme odbornou poradenskou a revizní činnost dle ČSN 33 1500 pro následující typy elektro zařízení:

  • elektrických zařízení do 1000 V
  • hromosvodů

Další druhy revizí
Dle norem ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 provádíme revize:

  • elektrických spotřebičů
  • elektrického ručního nářadí

Na všechny níže uvedené přístroje máme samozřejmě k předložení kalibrační listy.

  • PU 184 DELTA
  • PU 182.1 Megmet 501D
  • PU 170
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net