Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Nabízíme:

  • rozvoz zboží pro montážníky na sjednané místo
  • veškerý běžný elektroinstalační materiál skladem - zboží na objednávku vyřídíme do dvou dnů.
  • výhodné platební podmínky
  • zajímavé ceny pro stálé zákazníky
  • pořádání prezentačních akcí a školení o nových výrobcích
  • slevy na kompletní elektromateriál pro rodinný dům

 


1. Instalační přístroje:
JISTIČE, CHRáNIČE ,SVODIČE PŘEPĚTí, STYKAČE, OSTATNí PŘíSTROJE A PŘíSLUšENSTVí
(www.moeller-electric.cz , wwww.schneider-electric.cz , www.kopp-czech.cz ,www.elkoep.com , www.hager.cz , ......)

2. Rozvaděče:
ELEKTROMĚROVé ROZVADĚČE,DOMOVNí ROZVODNICE,VELKOOBSAHOVé ROZVODNICE,ROZVADĚČOVé SKŘíNĚ atd.
(REX,www.moeller-electric.cz , www.scneider-electric.cz ,www.geyer.de ,.....)

3. Domovní spínače a zásuvky:
(www.abb.cz ,www.schneider-electric.cz , www.kopp-czech.cz ,www.legrand.cz ,www.univex.cz , ....)

4. Svítidla:

    PRŮMYSLOVá
    (www.trevos.cz ,www.modus.cz, www.osmont.cz ,www.vyrtych.cz ,www.elektrosvit.cz ,..)
    DOMOVNí
    (www.tomex.cz ,www.hallux.cz ,www.massive.cz ,www.eglo.com ,
    www.brilux.cz ,www.compolux.cz,...)
    NOUZOVá
    (www.fulgur.cz ,www.modus.cz ,www.brilux.cz )
    VENKOVNí
    (www.brilux.cz ,www.massive.cz ,..)5. Světelné zdroje:
ŽáROVKY,ZáŘIVKY, HALOGENOVé ŽáROVKY, VýBOJKY, ÚSPORNé ŽáROVKY
(www.osram.cz ,www.phillips.cz ,www.brilux.cz ,www.kanlux.cz ,www.narva.cz ,...)

6. Kabely:

    SILOVé
    SDĚLOVACí
    OSTATNí

(www.prakab.cz ,www.kabloelektro.cz , www.drakakabely.cz ,..)

7. Kabelové soubory:

    CHRáNIČKY, PEVNé A OHEBNé TRUBKY,FOLIE(www.kopos.cz ,www.kopp-czech.cz
    PEVNé A SMRšŤOVACí SPOJKY(www.gph.cz ,www.scame.sk ,..)
    IZOLACE,BUŽíRKY..8. Úložný materiál:

    DRáTĚNé A MARS ŽLABY(MARS-www.mars-cz.cz ,MERKUR-www.arkys.cz ..)
    KRABICE(www.kopos.cz ,www.sezdk.sk ,www.kopp-czech.cz ,www.gewiss.cz ,UNIVOLT-www.ies.cz ,..)
    VýVODKY(www.obo-bettermann.cz ,www.scame.sk ,..)
    STAHOVACí PáSKY(www.gph.cz ,www.weidmueller.cz ,..)
    LIšTY A PŘíSLUšENSTVí(www.kopos.cz )9. Svorky:
ŘADOVé, KRABICOVé, STOUPAČKOVé ,POTENCIáLNí, ZEMNíCí, RSA,VĚNEČKY
(www.weidmueller.cz ,www.elektrobecov.cz ,www.sezdk.sk ,
www.sezkrompachy.sk ,www.wago.com ..)

10. Prodlužovaní přívody:
(www.emos.cz ,www.solid-czech.cz , ..)

11. Průmyslové zásuvky , vidlice , zásuvkové skříně:
(PCE-www.schmachtl.cz ,www.bals-elektrotechnik.de ,www.scame.sk ,..)

12. Pojistkové vložky , hlavice , odpínače , spodky , pojistkové skříně:
(www.elplast-kpz.cz ,DCK HOLOUBKOV-www.dkc.cz ,...)

13. Domácí technika:

    PŘíMOTOPY A KUMULAČNí KAMNA(www.kvthermo.cz ,www.emkocz.cz ,..)
    TERMOSTATY, TOPNé ROHOŽE(www.v-systém.cz ,www.devi.cz ,...)
    PRŮTOKOVé OHŘíVAČE, BOILERY(www.tatramat.sk ,www.mirava.cz ,www.dzd.cz ,ELEKTROLUX,..)
    INFRAČIDLA, SOUMRAKOVé SPíNAČE(www.elektrobock.cz www.enika.cz , www.abb.cz ,...)14. Hromosvody:

    POZINKOVé
    MĚDĚNé
    NEREZOVé

(www.tremis.cz ,www.kreisa.cz ,VELKOOBCHOD VYSOČINA..)

15. Nářadí:
(www.cimco.de ,www.gph.cz ,www.klauke.cz ,www.weidmueller.cz ,.....)

16. Anténí a satelitní technika:
- anténní zesilovače,slučovače,antény,paraboly,konvektory,satelitní přijímače.. (www.emos.cz ,www.solid-czech.cz ,www.hadex.cz ,...)

17. Domácí dorozumívací zařízení:
- AUDIOTELEFONY, VIDEOTELEFONY A JEJICH PŘíSLUšENSTVí
(www.tesla.cz ,www.urmetdomus.cz ,COMMAX-www.emos.cz ,.....

18. Ventilátory a příslušenství:
- DOMOVNí, PRŮMYSLOVé (www.tomex.cz ,www.elektrodesign.cz ,....)

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net